Dotyky na poušti

25.05.2020

Začátkem června vycházejí nové knížky biskupa Filipa Štojdla a faráře Lukáše Bujny. Filipova se jmenuje S Marií na poušti a Lukášova Posvátný dotyk. Filipova knížka je hodně osobní, vychází z deníkových záznamů a nese podtitul "hříšník na prahu krize středního věku". Najdeme v ní i autorské fotografie, na obálce je reprodukce malby Jana Eipella. Lukášova kniha přináší výběr z textů zveřejňovaných na autorově blogu. Východiskem úvah jsou biblické texty, rytmus liturgického roku, zkušenosti z kaplanské služby v pečovatelském domě a vzpomínky na pouť do Svaté země. Fotografiemi přispěly Kateřina Kellerová a Hana Fleischmannová.

Publikace vydal Institut Plzeňské diecéze CČSH, budou k dostání na knižním velkoobchodě Kosmas, nebo na odběrných místech na úřadu Plzeňské diecéze v Mirovicích, v NO Plzeň-východ na Mikulášském náměstí a v NO České Budějovice na Palackého náměstí. Prodejní cena obou titulů činí 150,- Kč. Na fakturu je take mohou odebrat jednotlivé farnosti.

Tvorbu bratra Filipa můžete sledovat na blogu www.bratrfilip.cz a tvorbu bratra Lukáše na blogu www.mysterion.info.

Ukázky z předmluv:

V knize duchovních úvah Filipa Štojdla se prolínají myšlenky (někdy propastně strmé a jindy odlehčeně levitující) s drsnými zkušenostmi všedních dní a vytvářejí pozoruhodnou mozaiku. I ten, kdo autora osobně nezná, může se vciťovat do osobnosti tohoto husitského biskupa se znepokojivou aureolou jurodivého. Nestojí tu před námi "dokončený" světec, povznesený nad trable tohoto světa, ale chybující člověk, nezastírající své osobní krize ani bolestné pády. Kniha je prodchnuta duchem civilního křesťanského mysticismu.

(z předmluvy Martina Grubera)

Husitský farář Lukáš Bujna svými texty zve nejen na místa, kde se potkává s lidmi, ať už je to jeho farnost, domov pro seniory nebo kdekoli jinde, ale také do svého nitra, kde se ve stálém dialogu s Bohem, lidmi a přírodou jeho služba rodí. Zavede čtenáře do Svaté země i do jednotlivých období církevního roku, a my tak mlčky můžeme pozorovat jeho práci a mít účast na jeho životě, na pláči s plačícími i radosti s radujícími se, na tom, abychom se spolu s ním stali "Dobrou zprávou" a získali "Kristovské vědomí" Bohem milovaného člověka.

(z předmluvy Ladislava Heryána)

Odkazy na kosmas.cz:

https://www.kosmas.cz/knihy/275679/s-marii-na-pousti/

https://www.kosmas.cz/knihy/275691/posvatny-dotyk/