Dopis biskupa církvi

06.10.2022

"Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí!

Věříte v Boha, věřte i ve mne."

Jan 14,1

Sestry a bratři,

už delší dobu pozoruji, jak málo věříme, že jsme v Boží náruči, jak se necháváme strhávat vlastním egem a modlitba se choulí někde v koutě.

Už dlouhou dobu vidím jak někteří z vás ztratili hilaritas, a místo toho jen pomlouvají bližní. Už dlouhou dobu spatřuji, jak je pro naši církev typické následování Bílka, všelijaké oslavy Farského, či případně sami sebe, jak mnoho polopravd a lží se šíří. To je známka těžké nemoci církve, která by tu neměla dělat stafáž politikům, ale hrdě se postavila po boku Ježíšově.

Naštěstí si píšu, volám a setkávám se s většinou, která taková není. Bohužel nemají tu moc a jsou tak čisté duše, že by se takového jednání nikdy nedopustili. Každý den usedají k modlitbě nejen proto, aby to pak dali na sociální sítě, ale modlí se v srdci za církev, kterou doopravdy milují. Těm chci touto cestou moc poděkovat.

Neprožíval jsem poslední měsíce lehce, ale děkuji všem za modlitby a pomoc, a proklínání a hrozby jim odpouštím. Děkuji ještě jednou všem, kteří se neodvrátili od Krista a důvěřují jeho slovu.

Pokojné dny přátelé a prosím podporujme se víc. Nevěřme těm, kteří táhnou církev směrem k výročím, ale k přítomnosti s milosrdným Bohem.

Děkuji.

Váš bratr Filip, biskup