Další možnosti liturgické praxe v nouzovém stavu

06.10.2020

V současném stavu nouze z bezpečnostně-preventivních důvodů není možné zpívat při bohoslužebných shromážděních, což se dotýká slavení Farského liturgie, kterou obvykle zpíváme. Proto nabízíme k praktickému použití alternativní obřad Liturgie malých společenství, který lze celý recitovat a doplnit o reprodukované písně či instrumentální hudební doprovod.

Mgr. Lukáš Bujna, tajemník biskupa


Alternativní liturgie pro malá společenství (malý sešit)

Liturgie malých společenství (včetně různých anafor)