Aktualizace podmínek pro konání bohoslužeb od 10. září 2020

Mimořádné opatření MZ 

Konání bohoslužeb za mimořádných podmínek