ABDIKACE BRATRA FILIPA ŠTOJDLA NA FUNKCI BISKUPA, VOLBA SPRÁVCE DIECÉZE A VYHLEDÁVACÍ ŘÍZENÍ K VOLBĚ NOVÉHO BISKUPA

06.03.2023

Diecézní rada Plzeňské diecéze CČSH na svém řádném zasedání 6. 3. 2023 přijala abdikaci br. Filipa Štojdla na funkci biskupa Plzeňské diecéze CČSH. Br. Filip Štojdl zůstává duchovním Plzeňské diecéze, setrvává v pracovní neschopnosti a prosí o modlitby. Diecézní rada zvolila dočasným správcem Plzeňské diecéze br. Richarda Ferčíka a pověřila jej vyhlášením vyhledávacího řízení k volbě nového biskupa. Společné vikariátní shromáždění a mimořádné volební diecézní shromáždění bude svoláno na sobotu 15. 4. 2023 do sboru na Mikulášském nám. v Plzni.(tisková zpráva úřadu Plzeňské diecéze CČSH 6. 3. 2023)