Diecézní rada


Filip Štojdl biskup

Karel Denk místopředseda

Tomáš Havránek finanční zpravodaj 

Lukáš Moc člen DR 

Marta Čechováčlenka DR

Lukáš Bujnačlen DR

Lubomír Zíta člen DR

Oldřich Horek člen DR

Tým úřadu diecéze

Richard Ferčík

tajemník DR 

Lukáš Bujna 

tajemník biskupa 

Miroslava Červená

účetní DR

Marta Čechová 

vedoucí sekretariátu

Jiří Oswald

diecézní právník.

Vladimír Karbusický

kancelář diecéze

Ivan Hollý 

stavební technik

Jindřich Ráftl 

diecézní architekt


Kontaktujte diecézi třeba přímo tady!