Biskup Filip

Filip Štojdl

Narodil jsem se v Podbořanech 1. září 1975. Studoval jsem na Husitské teologické fakultě a od roku 1998 působím jako duchovní v Církvi československé husitské. Vysvěcen na jáhna jsem byl v roce 1998, v roce 2000 jsem přijal kněžské svěcení. Jsem ženatý s Miladou, která je zdravotní sestrou v hospici. Mám dceru Elišku a syna Jakuba. Působím i jako hospicový kaplan. Doprovázím často umírající i jejich blízké. Za poslední roky se také velmi zintenzivnil podíl těch, kterým poskytuji pastorační podporu a duchovní doprovázení. V roce 2012 jsem byl zvolen plzeňským biskupem, v roce 2016 jsem absolvoval úspěšně hrobnický kurz. Věnuji se amatérskému focení, mám rád přírodu i staré hřbitovy. Od roku 2018 píšu svůj osobní blog.

vezmi svůj kříž a následuj mne


Církev jsme my všichni. Není to nějaká organizace na způsob politické strany. Pro mne je to místo, kde můžu být takový jaký jsem, se všemi zraněními. Místo, kde je mi dobře, kde je prostor pro sdílení, radost a naději. Věřím tomu nahému, zraněnému a slabému muži na kříži. Tomu, který nás učí lásce a jehož jméno je plné soucitu. Věřím v Ježíše, který se ujímá všeho zraněného, vytěsněného a nepřijatelného. Tak se církev podobá rodině se vším všudy. I s tím, že dnešní rodina je zraněná, mnozí v ní jsou pro nás záhadou, jsou jiní, někdy nepřijatelní, těžko k sobě hledáme cestu.

Nevěřím ve složitou a lidsky vzdálenou teologii, ta nikoho neuzdraví. To, čeho je zapotřebí, je obyčejná lidskost, obejmutí a laskavá přítomnost, dobré zacházení sama se sebou, trocha ticha, hodně modlitby, obyčejná chůze lesem. Vím, že jsem jen hříšník na cestě. Přesto svůj život nevzdávám a stávám se poutníkem, který se dívá a přijímá ty, které potkává jako bratry a sestry. Vybral jsem si oslovení bratr. Možná i proto, že jsem jedináček. Mohu být bratrem každému, kdo je taky na cestě, kdo zakopává a padá občas na zem, protože v tom jsme si podobní.

bratr Filip

fotografie z mého biskupského působení

Krátký rozhovor

Zvítězí někdy pravda a láska nad lží a nenávistí?

Vždyť už zvítězily. Nic krom těchto věcí nemá trvání.

Je zapotřebí na cestě k Bohu církve?

Věřím, že do nebe nikdo nemůže přijít sám. Vždycky se ho tam zeptají "a koho jsi přivedl s sebou?"

Kde je Bůh?

Dlouho jsem věřil, že tam, daleko a potom. Pak jsem poznal něco jiného. Není-li tady v srdci, pak Bůh není. Není-li v tomto okamžiku tady, pak není ani "tam".  

Která církev je ta pravá?

Ta, kde znají tvůj příběh a neodsoudí tě za něj. Ta, kde je možná důvěra a otevřenost. 

Je křesťanství jediným způsobem jak najít Boha?

Je tolik způsobů jako hvězd na nebi. Můžeme si zvolit ale jen jeden, protože lidský život je příliš krátký a tajemství každého způsobu tak hluboká..  

V čem je tedy křesťanství zvláštní?

Věříme v Boha, který se stal člověkem, a k tomu, aby mohl vstoupit, vybral si ženu. Dá se říci, že křesťanství je velmi tělesné náboženství. Kristus dává své tělo a krev. Naimská žena smáčela Ježíšovy nohy svými slzami. Ve všech kostelech uvidíte obnažené a zraněné mužské tělo na kříži. Neznám jiné náboženství, které by tak silně zdůrazňovalo tělo a zároveň bylo tak mystické. Neznám jiné náboženství, které by samo sebe ve svém základu tolik popíralo.

Jak se tedy stanu křesťanem?

My máme rituál zvaný křest. To slovo v řečtině je baptisma (ponoření). Od chvíle, kdy zvolíme následování Krista, jsme stále hlouběji ponořováni do tajemství existence. Není to snadná cesta. Možná ta nejtěžší. Víra v Krista není pro slabochy. Ale pro slabé je jistě. Nejlépe jde nejslabším. Křesťanem se člověk stane snad tehdy, když pozná v druhém člověku svého bratra a uvnitř svého srdce své pravé Já -  Božího syna či dceru.

K čemu je vlastně dobré věřit v Boha?

Věřím v Boha, protože věřím ve svatost existence, věřím v toho, který se dotkl mých ran. On dává mým slzám svatost, jizvám úctu a chybám hloubku. Věřím, ale svou víru rozhodně nikomu nevnucuji. Sověti prozkoumali vesmír a říkali pravdu, když zjistili, že tam Bůh není. Podívat se do svého srdce je vážně těžké.


více o bratru Filipovi na wikipedii, twitteru,  facebooku, youtube a blogu poustevna

Odstup ode mne

Odstup ode mne, duchu temný.
Neříkej, že jsi pravdou mé bytosti
a že celé mé žití nebylo než skrýváním zlého.
Zaklínám tě tím, co jsem udělal pro jiné,
třebaže ne vždy z nejlepší vůle.
V hodině zkoušky netrýzni mě.
Svatí jinoši, kteří jste v bitvě složili oběť života,
buďte pomocí mně, chromému.
Neznámé sestry mocného milosrdenství,
zachránkyně vězňů za ostnatým drátem,
stůjte při mně ve vichrech této noci.
Dělníci mužného srdce, po léta čelící železnému dni v mlčení,
taste jas zapomenutých jmen vašich.
Hymnicky volám vás všechny a vás připomínám.
Může-li člověk být jako vy,
na pravé přirozenosti lidské i já mám podíl.
Proti mé vůli dotýkal ses mne.
Proti mé vůli promlouváš, duchu temný.
Czeslaw Milosz

© 2020 Plzeňská diecéze CČSH | Všechna práva vyhrazena.