V NO CČSH České Budějovice se 2. června uskutečnila Noc kostelů. Program byl opravdu pestrý. Dveře Husova domu se návštěvníkům otevřely v půl osmé večer, účastníci si mohli prohlédnout například výstavu panenek, vernisáž obrazů Dana Bechera, poslechnout si skladby na saxofon v podání Marka Bubleho, ale také si popovídat u kávy, občerstvení, nebo...

V sobotu 2. června se v Husově sboru v Písku uskutečnil letošní ročník Noci kostelů s bohatým programem a benefičním koncertem pro hospic Athelas. Součástí letošní Noci kostelů v NO CČSH Písek byl bohatý program pro děti, prodej keramiky diakonických středisek Nazaret a Domeček a koncert Jiřího Smrže s kapelou Kérmideretvár. Pod fotogalerií si...

V sobotu 1. 7. 2023 se v prostorách Husova sboru Kristova kříže v Plzni uskuteční biskupská ordinace nově zvoleného biskupa Lukáše Bujny.

naše dnešní volební diecézní shromáždění se koná v těsné blízkosti svátků Seslání Ducha svatého. Předstupuji před vás jako jeden ze dvou kandidátů na biskupskou službu s vědomím, že bez darů Ducha svatého, bez modlitby a spolehnutí se na Boží vedení není možné obstát v náročných úkolech, jež na budoucího biskupa či biskupku naší diecéze čekají. Je...

Milujte se navzájem bratrskou láskou,
v úctě dávejte přednost jeden druhému.
Římanům 12, 10Sestry a bratři,žehnám Vám všem a děkuji, cítím vděčnost, modlím se za vás a touto cestou také posílám dopis, který si můžete v příloze stáhnout. Štastny ať jsou všechny bytosti.Vášbratr Filip

Milujte se, jako jsem já miloval vás.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny