Náboženská obec CČSH Trhové Sviny srdečně zve na letošní ročník tradiční Noci kostelů.Ve sboru CČSH na Nábřeží Svatopluka Čecha 1302 v Trhových Svinech začne od 17.00 bohatý program, který zahájíme společnou modlitbou, a jehož součástí bude koncert Novohradského smíšeného sboru pod vedením Hany Kudrnové.

Srdečně zveme všechny na poutní bohoslužbu do Horosedel nedaleko Mirovic, kterou povede bratr Filip (emeritní biskup). Bohoslužba se uskuteční v neděli 21. května od 13:30.

V sobotu 27. 5. se koná tradiční pouť na Sázavě. Jako vždy se můžete těšit na slavnostní bohoslužbu i na bohatý program pro malé i velké.

Pane, děkujeme ti za naději evangelia, že tvůj život vítězí nad smrtí, světlo nad temnotou a věčnost nad pomíjivostí. V tobě, Kriste trpící a vítězný, je naše naděje, spása a život! Uschopňuj nás k tomu, abychom se soustředili na tebe a stavěli si před oči celou tvou cestu, kterou jsi šel kvůli nám až na kříž. Daruj nám svoji...

V roce 2023 si připomínáme 430+1 leté výročí narození J. A. Komenského. CČSH ve spolupráci s Národním pedagogickým muzeem v loňském jubilejním roce uspořádala konferenci a vydala knihu Jan Amos Komenský a jeho odkaz v CČSH.

Dne 11. března 2023 zasedla k prezenčnímu jednání Ústřední rada CČSH. Kromě připomínky 500. výročí narození Jana Blahoslava přijala ÚR na vědomí abdikaci br. Filipa Štojdla. Správcem Plzeňské diecéze se stal br. Richard Ferčík.

Dne 22. 3. 2023 se koná celosvětová Modlitba za mír, která propojí křesťany v naději na lepší budoucnost. Komuniké přípravného výboru vysvětluje, že křesťané jsou povoláni k modlitbám a podpoře míru. V celosvětovém kontextu, kde se množí války a násilí, je nastolení míru ještě naléhavější - válka na Ukrajině vstoupila do druhého roku, stupňuje...

Milujte se, jako jsem já miloval vás.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny