Kdo to jsou dominikáni a co tady v 21. století vůbec dělají? Jejich hlavním posláním je hlásat křesťanskou víru. A být s člověkem dnešní doby. Zajímá to ale ještě člověka dnešní doby? Dokument se mimo jiné zaměřuje na tři témata, na kterých křesťanství stojí a která sama o sobě vyvolávají otázky a kontroverzi - křest, eucharistii a zpověď. Křest -...

Jednou za čtrnáct dní jezdím navštívit domov pro zdravotně postižené. Zřídili jej za minulého režimu stranou od civilizace vysoko v horách. Sníh se tam drží hodně dlouho. Ale ještě déle se tam drží - a doufám, že udrží - jedinečná atmosféra nepředstírané lidskosti. Člověk s mentálním hendikepem (často spojeným s nejrůznějšími tělesnými omezeními)...

Z nějakého důvodu jsme se soustředili na velmi nemocnou postní praxi. Nedáme si steak a Pán se v nebíčku blaženě usměje. Odřekneme si sex, a Pán zajásá, protože rozkoš je něco, co přímo nesnáší.

Už vím a chápu, k čemu byla všechna ta krutost a proč hvězdy nezčernaly, když viděly lidi. Kristus, který nám přinesl lásku a poznal trest dřeva kříže a železných hřebů, on přišel z nedostupných slují, ze stromů hvozdu, a člověk sklonil meč a Bůh otevřel bránu zahrady. (Robinson Jeffers)

Milujte se, jako jsem já miloval vás.

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny