Bratři a sestry, my neočekáváme, že temnota zmizí. Už příliš dlouho pracuji v duchovní službě, abych věděl, že nezmizí.

Nyní je má duše sevřena úzkostí. Mám snad říci: Otče, zachraň mě od této hodiny? Vždyť pro tuto hodinu jsem přišel. (Jan 12, 27)

Vojenský a špitální řád sv. Lazara Jeruzalémského s podporou Plzeňské diecéze CČSH pořádá sbírku ve prospěch arménských křesťanů z Náhorního Karabachu. Plánujeme společné setkání se zástupci arménské strany, abychom finanční pomoc zacílili směrem k nejpotřebnějším. Nejsme lhostejní k utrpení bratří a sester z nejstaršího křesťanského národa....

V současném stavu nouze z bezpečnostně-preventivních důvodů není možné zpívat při bohoslužebných shromážděních, což se dotýká slavení Farského liturgie, kterou obvykle zpíváme. Proto nabízíme k praktickému použití alternativní obřad Liturgie malých společenství, který lze celý recitovat a doplnit o reprodukované písně či instrumentální hudební...

Letošní diecézní shromáždění Plzeňské diecéze se uskutečnilo za mimořádných okolností venku na zahradě mirovického husitského kostela. Vzhledem k nárůstu nakažených jsme se rozhodli pro tuto variantu. Z Boží milosti bylo i krásné počasí, a tak jsme se mohli společně setkat nejen k modlitbě a projednávání řádných zpráv (hospodaření, činnost,...

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny