Pod záštitou plzeňského biskupa Filipa se koná v Karlovarském kraji již šestý ročník Mezinárodního hudebního festivalu J. C. F. Fischera.

"Mluvíme v hádankách", připouští biskup Řehoř z Nyssy, jeden z největších prvokřesťanských teologů, když má popsat nepopsatelné a vysvětlit nepochopitelné: Nejsvětější Trojici. Lidský jazyk nemá totiž slova a pojmy, které by vystihly podstatu Nejvyššího Tajemství.

Začátkem června vycházejí nové knížky biskupa Filipa Štojdla a faráře Lukáše Bujny. Filipova se jmenuje S Marií na poušti a Lukášova Posvátný dotyk. Filipova knížka je hodně osobní, vychází z deníkových záznamů a nese podtitul "hříšník na prahu krize středního věku". Najdeme v ní i autorské fotografie, na obálce je reprodukce malby Jana...

Srdečně zveme na letní duchovní obnovy Plzeňské diecéze, které se již tradičně konají v klášteře Anglických panen ve Štěkni. Tématem obnov je "hledání tváře" lidské i Boží (reflexe toho, co nám dala a vzala pandemie a karanténa). Obnovami provázejí bratři Filip (liturgie) a Lukáš (přednášky). Maximální kapacita 12 osob. Cena za ubytování a...

Víte přece, že jste ze svého marného způsobu života, jak jste ho zdědili po předcích, byli vykoupeni ne snad nějakými věcmi pomíjejícími, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, bezúhonného a neposkvrněného beránka. (1. epištola Petrova)

Podpořte s námi Domeček Trhové Sviny