Back to Top

Letní duchovní obnovy

Akce
 Registrace ukončena
 
0
Datum:: 2019-08-05 12:00 - 2019-08-09 12:00

Srdečně zveme na letní duchovní obnovy, které se konají v trapistickém opatství v Novém Dvoře. Letos bude provázet obnovami bratr Filip. Tématem je Ježíšův výrok: „Já jsem ta cestapravda i život“ (Jan 14,6). Jít skrze Krista k Bohu, poznávat skrze něj Pravdu o sobě i našem okolí a prožívat tak křesťanský život. Již sedmé letní duchovní obnovy jsou otevřeny všem lidem bez rozdílu vyznání.

Cena za stravu a ubytování v domě pro poutníky činí 350,- Kč na den (pokoj s vlastní koupelnou), nebo 200,- Kč na den (koupelna na chodbě). Přihlášky na e-mail: kancelar@ccshplzen.cz. Uveďte, o jaký pokoj máte zájem. Maximální kapacita 12 lidí. Více informací o novodvorském opatství a mnišském řádu trapistů: http://www.novydvur.cz/cz/day.html

 

 

 

Email:
kancelar@ccshplzen.cz

 

Seznam termínů


  • Od 2019-08-05 12:00 do 2019-08-09 12:00

 

Seznam účastníků

 Žádní účastníci