Back to Top

Husitský sbor v Rožnově oslavuje

pondělí 24. červen 2019 12:50

V letošním roce si připomíná naše církev v Českých Budějovicích Rožnově nádherných pětačtyřicet roků od otevření kaple. Toto místo je stále zdrojem radosti a naděje evangelia a milosti společenství Večeře Páně. Poděkování patří samozřejmě nejen manželům Zítovým, ale i mnohým laikům, kteří o kapli pečují. V neděli 23. června 2019 se uskutečnila bohoslužba, kterou provázel plzeňský biskup bratr Filip. Téměř sedmdesát účastníků se vešlo jen těžko do kaple, natož na fotografii. Ať Boží milosrdenství stále spočívá na všech, kteří do Rožnova zavítají. Za redakci webu plzeňské diecéze přejeme také všem krásné prázdniny.