Back to Top

Vyšla alternativní liturgie

úterý 2. duben 2019 13:41

V postní době vydává Plzeňská diecéze CČSH alternativní Liturgii malých společenství, na které dlouho pracoval poradní teologický sbor biskupa Plzeňské diecéze. Osvědčila se již při slavení bohoslužeb nemocných i při poutních bohoslužbách ve Svaté zemi. Liturgii si můžete stáhnout, nebo zakoupit výtisk za 90,- Kč. Objednávky přes e-mail: kancelar@ccshplzen.cz

Struktura liturgie je inspirována Apologií sv. Justina Mučedníka z 2. století po Kristu. Po Justinově vzoru ji členíme takto: 1) zvěstování Slova, 2) přímluvné modlitby, 3) slavení Eucharistie. Po úvodu (pozdravu, úkonu kajícnosti a vstupní modlitbě) následuje čtení z Písma a promluva. Pak se konají přímluvy ukončené modlitbou Páně a pozdravením pokoje. Díkůvzdáním nad chlebem a kalichem vína a přijímáním svátostného Krista liturgie vrcholí. Na závěr zazní požehnání. Řád liturgie se podařilo zjednodušit a zpřehlednit, čímž se otevřel větší prostor pro uplatnění nejrůznějších služebností (např. při čtení, přímluvných modlitbách a přinášení eucharistických darů), které nejsou vázané na svěcení a svědčí o královském (všeobecném) kněžství Kristova lidu a bohatství darů Ducha svatého.

Přílohy

 
pdf liturgiems.pdf
-