Back to Top

Pozvánka na velikonoční bohoslužbu v Českých Budějovicích

pondělí 15. duben 2019 13:35

Zveme vás do Českých Budějovic, kde při bohoslužbě Vzkříšení Páně budou uvedeny dvě naše sestry do jáhenské služby v této náboženské obci. Těšíme se na viděnou.