Back to Top

Abrahámovo potomstvo

neděle 17. březen 2019 13:27

Judaismus, křesťanství a islám se někdy poeticky nazývají „abrahámovská náboženství“ podle biblického Praotce, jehož tělesnými potomky jsou Židé a Arabové, duchovními pak my, křesťané. Vztahy mezi tímto „příbuzenstvem“ idylické nejsou a nikdy nebyly. Od počátku byli křesťané židovstvem diskriminováni a někdy i pronásledováni, později se křesťané, zaštítění světskou mocí, dopouštěli nelidských zvěrstev na židech. A když vystoupil islám se svou svéráznou interpretací biblické zvěsti, bylo zaděláno na další konflikty. Smutné. Vraťme se však k Abrahámovi.
Abrahám – v našem příběhu zatím ještě Abram – je předurčen stát se otcem mnohých národů, ačkoli dosud nezplodil jediné dítě, vzdor vysokému věku. Ani později to ostatně není žádný „nadsamec“ jako třeba Čingischán; kromě Izáka s Izmaelem má už jen šest chlapců z druhého manželství. O dcerách se ani nedočteme. A přece tento stařec, tento mocný šejk, vůdce nomádského společenství na okraji civilizace, je osobou, která stojí někde v počátcích naší duchovní existence. Je tulákem, kočovníkem, mužem vykořeněným, poctivě hledajícím zemi, kterou mu zaslíbil Bůh. Poznáváme ho jako starostlivého hospodáře, pohostinného k cizincům a ochotného se vždy v klidu domluvit. Válečníkem se stává pouze z nezbytí, když je třeba ochránit příbuzné – pak je ovšem bojovníkem statečným a obávaným. Někdy si počíná i nerozumně, opatrnicky a zbaběle, ale na důstojnosti mu to neubírá. Je to putující muž Víry a to nejen své, i té naší.
Nemá smysl diskutovat o tom, jestli skutečně nějaký historický Abrahám na starověkém Blízkém Východě existoval nebo ne. Takové spory jsou vedlejší. On je především archetypem Předka, toho prapůvodního člověka, jehož geny neseme všichni v sobě. (Je to takový „Velký Dědeček“, projekce těch našich dědů, kteří si s námi hráli a houpali nás na kolenou – aspoň ty z nás, kdo to štěstí měli.) On je tím, od koho pocházíme a ke komu se zase navrátíme, až nadejde konec pozemského bytí. Navrátíme se do „lůna Abrahámova“, do bezpečí v nadhvězdném světě, kde po celoživotním putování za zaslíbenou zemí najdeme odpočinutí. Amen.

Kázání bratra Martina Grubera, jáhna v Jindřichově Hradci