Back to Top

Ve Štěkni proběhly adventní duchovní obnovy

pondělí 17. prosinec 2018 15:31

Ve dnech 9. - 12. prosince se uskutečnily adventní duchovní obnovy Plzeňské diecéze v klášteře Anglických panen ve Štěkni na Strakonicku. Tématem obnov byla mužská a ženská spiritualita v pojetí známého psychoterapeuta a františkánského kněze Richarda Rohra. 

V biblickém sále kláštera (bývalého zámku) nám přednášel bratr biskup Filip. V krásné kapli jsme slavili večerní bohoslužby, při nichž kázal bratr farář Lukáš. Součástí obnov byly procházky po zámeckém parku a přilehlém hřbitůvku u kostela, chvíle tichého rozjímání a přemýšlení, společné rozhovory, svátosti smíření (zpovědi) a pomazání nemocných. 

Staraly se o nás sestřičky z Congregatio Jesu (jak se správně Anglické panny nazývají), což je vlastně ženská větev jezuitského řádu, založená ctihodnou Mary Wardovou v 16. století. Ubytování i strava byly výborné, prostředím kláštera jsme byli nadšeni, témata přednášek nás vybízela k přijetí sebe samých, ale i k vnitřní proměně a práci na sobě. 

Na závěr nám bratr Filip dal otázku: “Milujete Ježíše?” Z adventních obnov jsme odjížděli s tím, že v každodenním životě máme hledat odpověď na tuto otázku a ptát se, jak se láska ke Kristu uskutečňuje v našich vztazích, v rodině, v práci, ve společenství naší církve. Jeden z účastníků obnov, bratr Slávek, řekl: “Ježíše miluji tak jako sůl. Když chybí, hned to pocítíš.”