Back to Top

Advent v Plzeňské diecézi

úterý 18. prosinec 2018 15:28

Advent je dobou radostného očekávání, ale také niterné přípravy na vánoční zázrak narození našeho Spasitele. Abychom tento zázrak prožili i v našich srdcích, je zapotřebí uprostřed předvánočního shonu neztratit ze zřetele, co je vlastním smyslem vánočních svátků. Boží láska sestupuje na zemi a bere na sebe podobu betlémského dítěte. Ono samo je tím nejkrásnějším dárkem, který můžeme o Vánocích přijmout. 

V adventní i vánoční době pořádáme v Plzeňské diecézi mnoho krásných akcí. Uveďme jenom některé. 14. prosince se konalo adventní setkání sokolovské farnosti se zpěvem koled s netradičním hudebním doprovodem na ukulele a s promítáním fotografií z diecézní pouti do Svaté země. Na tuto slavnost navázala sbírka ve prospěch dětí, jejichž maminky jsou samoživitelky.

V neděli 16. prosince se uskutečnilo ve sboru ve Čtyřech Dvorech v Českých Budějovicích slavnostní shromáždění s biřmováním, které udělil bratr biskup Filip Štojdl. Díky místnímu faráři Karlu Filipovi se podařilo farnost na “Čtyráku” oživit, chodí tam Romové, bezdomovci, hendikepovaní, prostě “chudí duchem” z Ježíšových Blahoslavenství. 

Téhož dne se konala slavnost betlémského světla v kostele v Mirovicích, při níž vystoupily děti z mateřské školky a krásný koncert odehrála rodina Petra Tvrdka, starokatolického kněze a pedagoga na Husitské teologické fakultě v Praze. 

V pondělí 17. prosince v mirovickém kostele proběhla sváteční bohoslužba se křtinami pěti Romů. Asi nikdo neumí vnést do kostela takovou pozitivní energii jako právě Romové. 

Advent nás vybízí i k praktické pomoci bližním v nouzi. Vedle nejrůznějších sbírek a beneficí, kterých se můžete zúčastnit a přispět na dobrou věc, vás prosíme o modlitby za nemocné, zvláště za bratra jáhna Martina Grubera, jemuž byla diagnostikována vážná choroba a nyní je hospitalizován. 

Za celý tým Plzeňské diecéze vám přejeme požehnané prožití adventní doby a vánočních svátků a vyprošujeme vám hojnost Boží lásky a pokoje do nového roku 2019.