Back to Top

Blahopřání novému plzeňskému biskupovi

pátek 12. únor 2016 11:43
Blahopřeji novému plzeňskému biskupovi římskokatolické církve k jeho jmenování a vyprošuji mu Boží požehnání.
Ať Bůh dá tomuto svému služebníkovi v biskupské službě hodně síly a radosti. Ať v síle Ducha svatého slouží v plnosti kněžství své diecézi.
Navázat na dílo bratra biskupa Františka Radkovského je velká výzva.
Za celou ekumenickou obec v Plzni vyjadřuji svou vděčnost právě Františkovi, mému příteli, ze kterého vyzařoval vždy duch opravdového křesťana.
V úctě a s přáním Kristova pokoje
bratr Filip
biskup plzeňský CČSH