Back to Top

Pohřební rozloučení se sestrou Věrou Majerovou

úterý 24. červenec 2018 11:44

Za účasti duchovenského sboru CČSH se rodina, přátelé a široká ekumenická veřejnost rozloučila s emeritní farářkou Věrou Majerovou v českobudějovickém kostele na Palackého náměstí. Hluboké evangelijní poselství Kristova vzkříšení, které je pro nás všechny stejné, ve své úvaze předal em. brněnský biskup Petr Šandera, modlitbou se připojil i zdejší farář Lubomír Chmelíček. Za Plzeňskou diecézi tiše poděkovali bratr biskup Filip Štojdl a bratr tajemník DR Richard Ferčík. "Odpočinutí věčné sestře Věře dej ó Pane a světlo věčné ať jí svítí. Ať odpočívá v pokoji a my všichni nechť se jednoho dne setkáme u stolu, kde bude lámat chlém a podávat kalich náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus."

 

foto: Petr Kohl