Back to Top

Netradiční křtiny v Mirovicích

úterý 12. červen 2018 16:28

V pondělí 11. června uspořádalo ekumenické Společenství Těla a Krve Páně, které se pravidelně schází v mirovickém husitském kostele, netradiční křtiny v řece Skalici, která protéká vesnicí Horosedly kousek od Mirovic. Křtěncem byl Petr Hejna z nedalekého Třebkova. Svátostí křtu mu posloužil bratr biskup Filip Štojdl za asistence farářů Richarda Ferčíka a Lukáše Bujny. Křest v řece byl pro všechny přítomné silným duchovním zážitkem, upomínajícím na doby raného křesťanství. Po křestním obřadu následovala bohoslužba za nemocné v obecní kapli sv. Jana Nepomuckého v Horosedlích. Kázáním posloužil bratr biskup Filip, který uvedl: “Snad jediné, co může dnešní církev nabídnout lidem, je ujištění, že všichni jsme milovaní synové a milované dcery Boží. Tak jako se tohoto ujištění dostalo i samotnému Ježíšovi, když byl pokřtěn v řece Jordánu. A poznání, že je tu někdo, kdo mě miluje a přijímá, to není málo!” Po bohoslužbě se podávalo pohoštění na husitské faře v Mirovicích. Křestní slavnost se uzavřela večerní modlitbou v mirovickém husitském kostele. Díky Bohu za tento den!