Back to Top

Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi

úterý 12. červen 2018 10:07

Plzeň

 

V plzeňském sboru Kristova kříže na Mikulášském náměstí začínala Noc kostelů v 17 hodin. Vystoupily tu děti z 50. mateřské školky v Plzni. V 18 hodin zahrála na harfu k otevření výstavy Františka Bolfová, žákyně ZÚŠ v Plzni. Lidé si prohlédli obrazy od malířky Jany Bendové a Anny Vaňkové, která je členkou naší obce. Námět obrazů byl „Boží chrám“. Lidé si mohli prohlédnout různé kostely, ale i přírodní motivy. Po prohlídce si všichni s radostí zazpívali lidové písně v doprovodu s kytarou. Následoval koncert žáků na flétny, klavír a potom na kytary. Na závěr vystoupilo secvičené kytarové duo tvořené mladými členy naší obce. Během celého večera bylo v kostele pořád okolo dvaceti až třiceti lidí. Na jednotlivé koncerty jich přišlo i víc, což byla pozitivní změna oproti minulým Nocím kostelů, při kterých lidé chodili jen pro razítko a pak rychle zase dál. Během akce potěšilo, že farář mě několikrát možnost popovídat si s lidmi o naší církvi a o duchovních tématech, na která se zeptali. Dohromady prošlo kostelem okolo 250 lidí, a to od miminek až po seniory.

 

Sokolov

 

Husův sbor v Sokolově se opět zapojil do akce Noc kostelů, která letos slavila 10. výročí. Pro návštěvníky jsme připravili besedu s novinářem a cestovatelem Vladislavem Podrackým o Indii a Himálajích. Poutavé vyprávění doplnily fotografie a videa z cest. Díky obětavým farníkům jsme návštěvníkům mohli nabídnout i bohaté občerstvení, takže Noc kostelů nabídla nejen kulturní, ale i kulinářský zážitek. Vladislav Podracký na závěr besedy řekl důležitou věc: o spoustě problémů se u nás diskutuje v čistě teoretické rovině, kdežto v Indii se tyto problémy zhmotňují - ať už jde o znečišťování životního prostředí, nebo o přelidněnost, chudobu a negativní dopady globalizace. Pro porozumění těmto problémům je dobré mít zkušenost z míst, kde se projevují v daleko větší míře než u nás v České republice, která má to štěstí, že patří mezi pouhé 1% nejbohatších zemí na celé planetě. Po besedě se většina návštěvníků přesunula do katolického kostela sv. Jakuba na koncert písničkáře Vladimíra Merty, které během vystoupení zmínil, že je členem husitské církve a že své první muzikantské a pěvecké zkušenosti načerpal v husitském sboru.

 

Písek

 

V Písku se tradičně spojuje Noc kostelů se dnem otevřených dveří píseckého domácího hospice Athelas. Odpoledne a večer se otevírají prostory fary i sboru a návštěvníci si mohou prohlédnout místa nejen sakrální (sbor a kaple), ale také pietní (kolumábrium), hojně navštěvují farní zahrádku, dvůr i průjezd. Tentokrát si například na dvoře mohli dát cukrovou vatu, bohaté občerstvení, které přinesli dobrovolníci a vyzkoušeli si i jízdu na longboardu. Ve sboru vystoupil dramatický kroužek s pásmem epických textů, lidé si mohli prohlédnout výstavu obrazů a v kapli se konala virtuální křížová cesta z Jižních Čech až na Sinaj. Celý den pak byli k dispozici pracovníci a pracovnice hospice Athelas a seznamovali příchozí s poskytovanými službami.

 

Prachatice

 

V letošním roce se NO CČSH Husinec - Prachatice zapojila do Noci kostelů již potřetí. Dopoledne jsme pro děti a mládež ze škol a školek zpřístupnili farní zahradu Centra Františka z Assisi, kde měly děti možnost obdivovat exotické ptáky ve voliérách, želvy, hady a gekony. Je důležité dětem od mala vštěpovat lásu k Božím stvořením. Od pěti hodin pak byla přístupná Husova kaple pro veřejnost. Nejdříve jsme vystoupili s ukázkou židovského tance se skupinkou Lechajim, která se v Prachaticích setkává již druhým rokem. O historii a současnosti Vojenského a špitálního řádu sv. Lazara Jeruzalémského přišel popovídat br. Miroslav Kůzl, OLJ. Na závěr Noci kostelů jsme koštovali vína Vinařství pod Chlumem, která představila naše someliérka s. Zavoralová.

 

Klatovy

 

V Klatovech proběhla Noc kostelů za účasti asi 40 návštěvníků. Na programu byla prezentace veřejné sbírky a první etapy opravy varhan, dále koncert učitelů klatovské ZUŠky, Bachova Sonáta č. 3 v podání harmonium, violoncello, příčná flétna, lidové písně zpívané žáky ZUŠ v doprovodu harmonia a nakonec jazzová polka v podání harmonium-klarinet. Návštěvníci shlédli výstavu výtvarného umění žáků ZUŠ s názvem Asijské inspirace a na závěr br. farář Procházka vedl přednášku na téma Mystika přítomnosti, v níž představil myšlení Eckharta Tolleho a Richarda Rohra. Kostel byl otevřen v době od 18 do 22 hodin.

 

Staré Hodějovice

 

Kostelík Panny Marie ve Starých Hodějovicích je kostelíkem obecním. Jde o nesmírně krásnou pseudogotickou stavbu z roku 1900, kterou vystavěli tehdejší němečtí obyvatelé obce. Nyní je krásně zrestaurován a tvoří dominantu celého okolí. Protože je trvale uzavřen (a stojí v katastru Náboženské obce České Budějovice – Suché Vrbné), požádali jsme starostu a obecní zastupitelstvo o jeho zpřístupnění v době konání Noci kostelů. Kostelíček je od naší fary vzdálen asi 3 km, a v obci žije řada členů naší náboženské obce, takže otevření kaple si naše NO vzala pod patronát. V rámci Noci kostelů šlo svým způsobem o ojedinělou akci, protože šlo o akci ekumenickou - oslovili jsme i římskokatolického kněze z poutního kostela v Římově. Bohoslužba slova byla prokládána hudebními vložkami skupiny Nezmaři. Ti nám vyšli ochotně vstříc, možná i proto, že jeden z jejích členů je obyvatelem Starých Hodějovic. Večer se velmi vydařil a měl mimořádnou návštěvnost.

Galerie:
Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 1   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 2   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 3   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 4   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 5   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 6   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 7   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 8   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 9   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 10   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 11   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 12   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 13   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 14   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 15   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 16   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 17   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 18   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 19   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 20   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 21   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 22   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 23   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 24   Ohlédnutí za Nocí kostelů v Plzeňské diecézi Obrázek 25