Back to Top

Svolávací vyhlášky shromáždění v diecézi

středa 12. září 2018 21:06

Vážené sestry, vážení bratři,

jak víte, v příštím roce čeká Plzeňskou diecézi volba biskupa. V souladu s našimi církevními řády je proto nutné zahájit vyhledávací řízení k této volbě. Berme to jako velký a nesamozřejmý dar, že jsme demokratickou církví, kde si můžeme své představené volit. Žijeme v době, kdy se principy demokracie ocitají v ohrožení i v opovržení. Proto vás prosím - modleme se za průběh biskupské volby, ve které dosvědčíme, že máme demokratického ducha a že úctou k demokratickým principům chceme přispívat k lepší atmosféře v naší společnosti. Jako církev ale musíme ctít i jiného ducha, a to Ducha svatého. 

Proto vás také vyzývám, abyste do své svobodné volby zahrnuli především modlitbu a stali se otevřenými Duchu svatému. Modleme se společně za naši církev, která je nám duchovním domovem. Jsem vděčný, že nás posledních sedm let provází úsilí o duchovní obnovu, to je ta proměna, které jediné lze důvěřovat.    

Kráčejme dál v pokorném spolehnutí se na Boží milost v našem životě i v životě naší církevní rodiny. Při kněžském slibu se říká: „Spoléhám na Boha.“ To je výzva nejen pro kněze, ale pro všechny, kdo se chtějí na díle a službě církve podílet a pracovat společně pro budoucnost. Musíme činit rozhodnutí, která už dnes naši budoucnost nepochybně ovlivní. Jedním z takových rozhodnutí je budoucnost projektu diecézního domu v Husově ulici v Plzni. Proto na mimořádné vikariátní shromáždění, které se sejde k vyhledávacímu řízení k biskupské volbě, navazuje mimořádné diecézní shromáždění, kde budeme o tomto projektu diskutovat a rozhodneme o jeho budoucnosti. Důvěřuji Bohu, že nás podepře svým Duchem, budeme-li na modlitbách hledat jeho vůli. 

Váš bratr

Filip Štojdl, biskup

v Plzni 10. září L. P. 2018

 

VYHLÁŠKY  VIZ  PŘÍLOHA

Přílohy

 
pdf svolavaci vyhlasky 20.10.2018.pdf
-